فروشگاه

tozihat

دانلود قسمت سیزدهم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت سیــــزدهــــــــم

GooGoosh Music Academy NO.13 دانلود قسمت سیزدهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MOV

حجم : ۵۵۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت سیزدهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

دانلود قسمت دوازدهم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت دوازدهــــــــم

Googoosh Music 12 دانلود قسمت دوازدهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MOV

حجم : ۳۰۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت دوازدهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

دانلود قسمت یازدهم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت یـــــازدهــــــــم

Googoosh Music 11 دانلود قسمت یازدهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MOV

حجم : ۵۷۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت یازدهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

دانلود قسمت دهم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت دهــــــــم

aca 10 دانلود قسمت دهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MP4

حجم : ۳۲۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت دهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

دانلود قسمت نهم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت نــــهــــم

Googoosh Music Academy NO9 دانلود قسمت نهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MP4

حجم : ۳۵۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت نهم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

دانلود قسمت هشتم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت هــــشــــتم

academy music googoosh8 دانلود قسمت هشتم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MP4

حجم : ۳۵۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت هشتم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

دانلود قسمت هفتم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت هــــفــــتم

GooGoosh Music Academy7 دانلود قسمت هفتم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MP4

حجم : ۳۵۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت هفتم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

دانلود قسمت ششم از سری سوم آکادمی گوگوش ۲۰۱۳

دانلود سری سوم آکادمی موسیقی گوگوش – ۲۰۱۳

قســـمت شــــشم

GooGoosh 6 دانلود قسمت ششم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

منتشر کننده : گروه ال فیلم | دانلود فیلم با لینک مستقیم

ژانر : موزیکال

کیفیت : عــالی

فرمت : MP4

حجم : ۴۰۰ مگابایت

 

خلاصه داستان : در قسمت اول برنامه صد ها شرکت کننده از سراسر دنیا برای آزمون صدا به شهر لندن آمدند تا شانس خودشون رو برای حضور در این آکادمی امتحان کنند. همه آنها فکر میکنند که صدای خوبی دارند، اما تست صدا و نظر استادان آکادمی کارت طلای آنها به مرحله بعدی خواهد بود. قسمت اول رو از دست ندهید چون هم استادان محبوب شما برگشتند و هم در پایان این قسمت با هنرجویانی که به مرحله بعدی راه پیدا کردند آشنا خواهید شد…

dl logo دانلود قسمت ششم از سری سوم آکادمی گوگوش 2013

کیفیت عالی

| لینک مستقیم | نمونه کیفیت |

دانلود + ادامه مطلب

صفحات سایت

123